การเริ่มแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเป็นการแก้ไขที่ตรงจุดและยั่งยืน

ความอ่อนเยาว์ เป็นอีกหนึ่งความปรารถนาที่น้อยคนนักจะปฏิเสธว่าไม่ต้องการ แต่บ่อยครั้งที่ความปรารถนานี้ถูกแปรเปลี่ยนไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจในหลาย ๆ มิติ อาทิ หน้าตาเปลี่ยนไปดูไม่เป็นธรรมชาติจนคนรอบข้างทักเนื่องจากการฉีดสารต่างๆ มาก “เกินจริง” และเกินพอดี ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากรับหัตถการหลายอย่างมาก “เกินเหตุ” จนหัตถการแต่ละอย่างไปขัดขวางผลลัพธ์ทันเอง ได้รับหัตถการที่ “เกินตัว” ปัญหายังไม่เกิดแต่ตระหนกจนอยากรับบริการ (เพราะอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากโลกโซเชียล)

นอกจากรับหัตถการเร็วเกินไป ยังมีกรณีที่รับหัตถการช้าไปเพราะชะล่าใจจนสาย “เกินแก้” ไปจนถึงรับหัตถการแล้วเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง เนื่องจากหัตถการที่ทำ มีความยาก “เกินความสามารถของหมอ” อาทิ ฟิลเลอร์อุดตันเลือด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งการเกิดปัญหา ทั้ง “5 เกิน” นี้สร้างความปวดใจให้กับแพทย์วงการความงามไม่น้อย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “หมอขนม-พญ.ภัทรขนน อัศววรฤทธิ์” จาก Youthivate Aesthetic Institute เพราะในฐานะอาจารย์แพทย์ด้านความงาม ความอ่อนเยาว์ที่มอบให้กับผู้รับบริการต้องมาพร้อมกับผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและความเหมาะสมกับบุคคลได้อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพ

Youthivation Advance
Systematic Process of

Youthfulness

 สาเหตุและแรงบันดาลใจในการคิดค้นกระบวนการ Youthivation คือ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิด skin aging ขึ้นมา สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

  • ปัจจัยภายใน (Intrinsic factor) ได้แก่ ethnicity, anatomical variation, hormonal change
  • ปัจจัยภายนอก (extrinsic factor) ได้in life style, smoking & nicotine, exposure to UV light

จาก intrinsic และ extrinsic เบื้องต้นแม้ว่าจะเกิดจากสาเหตุต่างกัน แต่เมื่อดูจาก molecular mechanism ในการเกิดปัญหาแล้วมีความคล้ายคลึงกัน คือ ก่อให้เกิด reactive oxygen species (ROS) ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการสร้าง collagen ภายในร่างกายที่ทำงานได้น้อยลง

แรงบันดาลใจในการคิดค้นกระบวนการ Youthivation หลัก ๆ แล้วจะเกิดจาก 3 ปัจจัยที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ หมอ, product และผู้เข้ารับบริการ โดยสามารถสรุปปัญหาออกมาได้เป็น 5 ประเด็นว่าเพราะอะไรทำไมรักษาไปแล้วไม่สมหวัง จากการวิจัยค้นพบว่า 5 ปัจจัยนี้ ทำให้ปัจจัยกับปัญหาเหล่านี้เกิดเป็นสิ่งที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญผลักดันการแก้ไขโดยตรง เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีปัจจัยดังนี้