RESTORE

       การซ่อมภายในก่อนแก้ไขภายนอก มีประโยคที่ว่า “เมื่อภายในเราดี จะส่งผลให้ภายนอกดีตามไปด้วย” จึงเป็นผลลัพธ์อันดับเเรกที่นวัตกรรม Youthivate ให้ความสำคัญ เพื่อต่อยอดในการเเก้ไขภายนอกต่อไป

       หากวิเคราะห์ดูกรณีที่ผลลัพธ์ล้มเหลวหรือหายไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่าเป็นเพราะเน้นฟื้นฟูซ่อมเเซมเพียงแค่ภายนอก โดยละเลยการซ่อมเเซมภายใน ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการลง Make up เพื่อปกปิดสัญญาณแห่งวัยโดยขาดการบำรุง เมื่อล้าง Make up ออกริ้วรอยต่างๆ จึงยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่สามารถมอบผลลัพธ์ของความอ่อนเยาว์อย่างแท้จริงให้ผู้รับบริการได้

       สำหรับการแก้ไขประการแรกนี้จะมี Fundamental Solution ซึ่งเป็นสารพิเศษของกระบวนการ Youthivation ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นเเละเร่งการทำงาน เพื่อเสริมสร้าง ซ่อมแซมให้ผู้รับบริการดูดีจากภายในสู่ภายนอก ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้คงอยู่อย่างยาวนานและยั่งยืนกว่าการทำหัตถการแบบอื่นๆ

RESTRUCTURE

       ปรับโครงสร้าง Natural Damage โดยเป็นการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้ผลลัพธ์ชัดเจน เปรียบกับการสร้างตึกอาคาร ที่ควรมีโครงสร้างที่เเข็งเเรงเสียก่อน การเเก้ไขประการที่ 2 นี้ จึงควรเป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจาก Restore เพื่อให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไปตามความหลากหลายของแต่ละบุคคล
       ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ วัย อายุ เพศ ปัญหาที่มีมา ตลอดจนความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นขั้นตอนการปรับพื้นฐานของทุกคนให้กลับมาสู่พื้นฐานตามธรรมชาติของตัวเอง เพื่อให้อยู่ในจุดตั้งต้นที่ถูกต้อง ในรูปแบบที่เเตกต่างกันออกไป

       ดังนั้นการรักษาจึงแตกต่างกันไปในแต่ละคนด้วย โดยจะมีการประเมินผู้เข้ารับการบริการรายบุคคล จากนั้นจึงวางแผนการรักษาและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับผู้รับบริการรายนั้นๆ
เพื่อให้ตอบโจทย์ความแตกต่างและให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

REJUVENATE

        การคงความอ่อนเยาว์เอาไว้และป้องกันไม่ให้เกิดความชรา เป็นผลลัพธ์ถัดมาที่ทางสถาบันเราให้ความสำคัญ เนื่องจากเมื่อปรับโครงสร้างและพื้นฐานให้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว จะทำการคงความอ่อนเยาว์เอาไว้และป้องกันไม่ให้เกิดความชรา เพื่อให้ความอ่อนเยาว์ตามธรรมชาติที่ได้จาก Restore และ Restructure ไม่สลายหายไป

      ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความสวยงามตามธรรมชาติ ไม่ดูแปลกหรือดูปลอม อีกทั้งยังทำให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยไม่ต้องลงทุนทำบ่อยครั้ง เพราะความอ่อนเยาว์นี้เกิดจากการมีพื้นฐานตั้งต้นที่ดี

REFINEMENT

       เสน่ห์ที่น่าดึงดูดถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติทรงพลัง ประการนี้จึงเป็นประการที่สำคัญ ในลำดับที่ 4 หลังจากคงความอ่อนเยาว์เอาไว้แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการสร้างจุดเด่นบนใบหน้า เพื่อให้ดูมีเสน่ห์หรือน่าดึงดูดมากขึ้น โดยเป็นการต่อยอดเพื่อออกแบบรูปหน้าที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคน

       จึงทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถสร้างเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นให้กับตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่า จะดูไม่เป็นธรรมชาติ และผู้รับบริการยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทรนด์ได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม (ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของ 3 ประการแรกและการประเมินของแพทย์ด้วย)

REVIVE

      การรักษาผลลัพธ์ให้ส่งผลต่อเนื่องยาวนาน ไม่ให้กลับมาเผชิญกับปัญหาสัญญาณแห่งวัย เป็นกระบวนการที่จะยืดระยะผลลัพธ์ของความงามอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากนวัตกรรม Youthivate จึงอยู่กับผู้รับบริการได้ยาวนานกว่าหัตถการ รูปแบบอื่น และถึงแม้จะเป็นกระบวนการในการยืดระยะเวลาของผลลัพธ์ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปในอนาคต

       ซึ่งหากผู้เข้ารับบริการต้องการแก้ไขให้เข้ากับ เทรนด์ความงามที่เปลี่ยนไปก็สามารถทำได้ง่าย อีกทั้งยังปลอดภัยและไม่สูญเสียความเป็นธรรมชาติไปด้วย